Verhuur repeaters

Een steunzender of repeater is de ideale oplossing indien het zendbereik van je vergunde walkie talkie niet groot genoeg is.

We hebben verschillende soorten repeaters in onze verhuurvloot:

!Opgelet! Zendvergunning verplicht!

Werking

De repeater doet het volgende:

 1. Walkie talkie-signaal opvangen
 2. Walkie talkie-signaal versterken
 3. Walkie talkie-signaal opnieuw uitzenden op een andere frequentie

In de meest gunstige gevallen kan een repeater het zendbereik van walkie talkies verdubbelen. Om dit optimale effect te bereiken, installeer je de (antenne van de) repeater op een hoge en centrale plaats met stroomvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld een kerktoren, watertoren of flatgebouw zijn. Indien er geen hoog punt aanwezig is, kan je ook gebruik maken van een hoogtewerker of een mobiele telescopische mast. 

Klik hier voor meer informatie over het huren van een mobiele telescopische mast

 


Walkies4Events - Verhuur repeatersAnaloge repeater

De analoge repeater werkt enkel in combinatie met vergunde analoge walkie talkies. Per analoge repeater kan men 1 kanaal versterken.  

 


Digitale repeater

De digitale repeater werkt enkel in combinatie met vergunde digitale walkie talkies (DMR). Per digitale repeater kan men 2 kanalen versterken. 

Met digitale repeaters kan je een netwerk uitbouwen om een groter zendbereik te creëren. In dit geval 'roamen' de walkie talkies tussen de verschillende (antennes van de) repeaters. De overschakeling van de ene repeater naar de andere gebeurt ongemerkt. Dit systeem wordt onder andere toegepast bij de 100km Dodentocht in Bornem of bij autorally's. 

 


XPT trunk repeater

Dankzij de XPT trunk repeater kan je met een groot aantal vergunde digitale walkie talkies over vele gespreksgroepen communiceren tijdens je productie. 

Werking

Walkies4Events - verhuur XPT trunk repeater - Hytera XPT TrunkDe XPT trunk repeater bestaat uit verschillende digitale repeaters die met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaan verschillende 'time slots'. Deze 'time slots' worden als volgt opgevuld:

 1. Er zijn momenteel geen oproepen gaande.
 2. Een eerste oproep komt binnen. De XPT trunk repeater plaatst deze oproep in het eerste vrije 'time slot', namelijk 'time slot 1'.
 3. Een tweede oproep komt binnen terwijl het eerste gesprek nog steeds aan de gang is. De XPT trunk repeater plaatst deze oproep in het eerstvolgende vrije 'time slot', namelijk 'time slot 2'. 
 4. De eerste oproep is voorbij. 'Time slot 1' is opnieuw vrij. 
 5. Een derde oproep komt binnen terwijl het tweede gesprek nog gaande is. De XPT trunk repeater plaatst deze oproep in het eerste vrije 'time slot', namelijk 'time slot 1'.

In principe plaatst de XPT trunk repeater iedere oproep in het eerste vrije 'time slot'. Zo voorkomt dit toestel dat alle kanalen meteen bezet zijn. Indien alle kanalen toch bezet zouden zijn, zet de XPT trunk repeater de eerstvolgende oproep in 'wacht' tot er een 'time slot' vrij komt. Dit gebeurt automatisch. 

Bekijk het bovenstaande filmpje voor meer informatie. 

 

Mogelijke oproepen

 • Group Call: Het oproepen van een volledige groep. Elk lid van deze groep ontvangt de oproep. 
 • All Call: Het oproepen van alle toestellen. Elke walkie talkie ontvangt de oproep. De All Call heeft voorrang op alle ander oproepen.  
 • Individual Call: Het oproepen van één specifiek toestel. Andere walkie talkies kunnen deze oproep niet ontvangen

 

Bekijk zeker ook onze sociale media kanalen en blijf op de hoogte.